grep command for fasta header

grep command for fasta header

0

I used this command:–

grep -Fw -A 1 -f header.txt test.fa >test_result.fa

But it extracts only 1 header, not the whole which are present in my header.txt file.

my header.txt file looks like:—

hsa_circ_0000006
hsa_circ_0000014
hsa_circ_0000015
hsa_circ_0000042
hsa_circ_0000070
hsa_circ_0000072
hsa_circ_0000131
hsa_circ_0000133
hsa_circ_0000160
hsa_circ_0000175
hsa_circ_0000211
hsa_circ_0000219
hsa_circ_0000231
hsa_circ_0000233
hsa_circ_0000236
hsa_circ_0000258

my test.fa file looks like:–

    >hsa_circ_0000001|chr1:1080738-1080845-|None|None
    GGTCGGCCATGAAGGTGGTGGGGGTCATGAGGTCACAAGGGGGTCGGCCATGTGATGGGGTTGGGTCAGCCGTGCGGTCAGGTCAGGTCGGCCATGAGGTCAGGTGG
    >hsa_circ_0000002|chr1:1158623-1159348-|NM_016176|SDF4
    CTGACGGGGACGGTCACGTGTCTTGGGACGAGTATAAGGTGAAGTTTTTGGCGAGTAAAGGCCATAGCGAGAAGGAGGTTGCCGACGCCATCAGGCTCAACGAGGAACTCAAAGTGGATGAGGAAAGGTGGATGTGAACACTGACCGGAAGATCAGTGCCAAGGAGATGCAGCGCTGGATCATGGAGAAGACGGCCGAGCACTTCCAGGAGGCCATGGAGGAGAGCAAGACACACTTCCGCGCCGTGGACC

>hsa_circ_0000014|chr1:9991948-9994918-|NM_032368|LZIC
CTGTACACTCAACAGAAAGTGGAGATACTAACAGCTCTTAGGAAACTTGGAGAGAAGCTGACTGCAGATGATGAGGCCTTCTTGTCAGCAAATGCAGGTGCTATACTCAGCCAGTTTGAGAAAGTCTCTACAGACCTTGGCTATTCAGGCAGCTATCAGCCAGGCCTTTAAAACCCCAGAGGTCATCAGATTGTTTGCAAAGAAACAACCAGGTCAGCTTCGGACAAGGTTAGCAGAGATGGATAGAGATCTGATGGTAGGAAAGCTGGAAAGAGAC

So please give me suggestions on what am I wrong.
Thanks in advance


fasta

• 101 views

Read more here: Source link