Modified Graphite Surfaces Prepared for Electrochemical Biomolecular Interaction Detection Studies – Issue 4 – Volume 47

This paper demonstrates the fabrication of electroactive polymer modified electrode materials for monitoring biomolecular interactions between double-stranded DNA (dsDNA) and Mitomycin C (MMC) which is an important and commonly used anticancer drug. The modified electrode materials were constructed by the electropolymerization of o-phenylenediamine (oPD) monomer in a solution containing nanomaterial as well. The nanomaterial used as the dopant molecule was graphene (GN) and the electropolymerization technique was cyclic voltammetry (CV). Subsequently immobilization of dsDNA was achieved onto poly(o-phenylenediamine) (PoPD) polymer modified surfaces. So-formed dsDNA immobilized nanomaterial incorporated polymer modified electrodes were used as the biosensing platforms for the detection of dsDNA-MMC interaction. Different MMC interaction times were studied in order to identify biomolecular interactions.

Bu çalışma, çift sarmal DNA (dsDNA) ile önemli ve sık kullanılan bir antikanser ilacı olan Mitomisin C (MMC) arasındaki biyomoleküler etkileşimin görüntülenmesi için elektroaktif polimer modifiye elektrot malzemelerinin hazırlanmasını göstermektedir. Modifiye elektrot malzemeleri, o-fenilendiamin (oPD) monomerinin nanomalzeme içeren bir çözeltide elektropolimerizasyonu ile oluşturulmuştur. Katkı maddesi (dopant) molekül olarak kullanılan nanomalzeme grafen (GN)’dir ve elektropolimerizasyon tekniği dönüşümlü voltametri (CV)’dir. Sonrasında poli(o-fenilendiamin) polimer modifiye yüzeylere dsDNA immobilizasyonu gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan nanomalzeme katılmış bu polimer modifiye elektrotlar, dsDNA-MMC etkileşiminin tespitinde biyotayin platformları olarak kullanılmışlardır. Biyomoleküler etkileşimlerini aydınlatmak için farklı MMC etkileşim süreleri çalışılmıştır.

Read more here: Source link